PHONE (401) 944 - 4866

EMAIL johnstondapa@gmail.com

 

Johnston Senior High School
345 Cherry Hill Road
Johnston, RI 02919

PHONE (401) 944 - 4866

EMAIL johnstondapa@gmail.com

 

Johnston Senior High School
345 Cherry Hill Road
Johnston, RI 02919